Liki
Nai Muhinyi
Nai Muhinyi
Glavna vloga
Shimono Hiro
Japonščina
Shimono Hiro
Gareki
Gareki
Glavna vloga
Kamiya Hiroshi
Japonščina
Kamiya Hiroshi
Yogi
Yogi
Stranska vloga
Miyano Mamoru
Japonščina
Miyano Mamoru
Tsukumo
Tsukumo
Stranska vloga
Endou Aya
Japonščina
Endou Aya
Hirato
Hirato
Stranska vloga
Ono Daisuke
Japonščina
Ono Daisuke
Arumerita Karoku
Arumerita Karoku
Stranska vloga
Hoshi Soichiro
Japonščina
Hoshi Soichiro
Akari
Akari
Stranska vloga
Hirakawa Daisuke
Japonščina
Hirakawa Daisuke
Iva
Iva
Stranska vloga
Honna Youko
Japonščina
Honna Youko
Tsukitachi
Tsukitachi
Stranska vloga
Yusa Kouji
Japonščina
Yusa Kouji
Epizode
Epizoda 01
13
0
Epizoda 02
14
0